Cílem festivalu CZECH IN je prezentovat francouzskému publiku to nejlepší z české produkce posledních let, představit novou generaci talentovaných režisérů veřejnosti a zpřístupnit českým tvůrcům kontakty na francouzském trhu.
Čeští umělci mohou tak být konfrontováni s nároky zahraničního diváka, ale zároveň se originální česká témata a zpracování mohou dostat k francouzskému publiku, kterému soudobá česká kultura není bohužel příliš známá.
Film má velkou výhodu v tom, že dokáže rychle a intenzivně přenést diváka do kontextu dané země, zprostředkovat mu silný kulturní zážitek a zároveň přiblížit tamní realitu. Ve srovnání s literaturou či výtvarným uměním má filmová přehlídka díky dramaturgické práci možnost oslovit širší cílovou skupinu.
V roce 2018 festival se konál od 18. 5 do 23. 5.

Podpora: MKCR

 

soc_site_3           soc_site_32