Nezařazeno

Vězení umění

Moucha grade_web

Film Radovana Síbrta o vězeních, umění, hranicích našeho myšlení a svobodě (nejen ve vězení).

Pět předních českých výtvarníků (Pavel Sterec, Michal Pěchouček, Pasta Oner, Karel Kunc a Tereza Damcová) vstupuje do prostoru věznice, aby zde se svými novými spolupracovníky z řad vězňů začali tvořit. Omezení tohoto světa ale otevírají nové hranice fantazie a uměleckého projevu. Jak je vlastně tento projev svobodný? Co jej určuje? A kdo je vlastně svobodný?

Esej o imaginární a fyzické svobodě, o tom, jaké jsou naše možnosti a jak jsme schopni překračovat různá omezení, ať už fyzická či myšlenková. Ale také film o současném výtvarném umění, o jeho hranicích a možnostech.

Jeden z nejzajímavějších dokumentů loňského roku vzinkl v producentské dílně společnosti Hypermarket film Víta Klusáka a Filipa Remundy.